• Afslutning på onsdags sejladserne 2018 med præmie overrækkelser

Sejladsbestemmelser for onsdags

Onsdags-kapsejladser 2021
Klubbens officielle klubmesterskab, bestående af 22 sejladser. 5 sejladser kan fratrækkes.
14. April: Infomøde om Kapsejlads i klubhuset. Alle er velkomne.
5. Maj: 1. Kapsejlads. Til og med 25. Aug. Skippermøde kl 18. 1.Sep til og med 29. Sep. kl
17.30
29. September. Sidste Onsdags-kap.
1. Gruppe, med start 40 min. efter skippermøde (18.40, 18.10) Både med lavt mål, og
Tur-/Familiebåde. Tur-/Familiebåde skal føre dannebrog
2. Gruppe, med start 50 min. efter skippermøde (18.50, 18.20) Både med mellem mål
3. Gruppe, med start 60 min. efter skippermøde (19.00, 18.30) Både med hurtige mål.
Vi opfordre alle til at oprette sig på www.kapsejlads.nu, da der der også vil være banekort,
resultater, og meget andet info omkring sejladserne.
Sejladsbestemmelser for onsdagskapsejlads Faxe Ladeplads Sejlklub.
1. Alle deltagere – med undtagelse af dem, der sejler efter de internationale
søvejsregler ( som fører Danneborg) sejler efter Kapsejladsreglerne 2021-2024 (DS
2021-2024) inklusiv Dansk Sejlunions samt Nordic Sailing Federations (NSF)
forskrifter og de her nævnte bestemmelser (FLSK). For forhold, der ikke reguleres af
FLSK’s bestemmelser, gælder DS, NSF regler. Når en båd, der kapsejler efter
DS/NSF, mødes med en båd, der sejler med Dannebrog, gælder de internationale
søvejsregler. En båd, der sejler med Dannebrog, er at betragte som en ikke
kapsejlende båd.
2. Brugen af flyvesejl bestemmes af hver deltager til hver enkelt sejlads. Det kræver
dog at båden er “målt ind” både med og uden flyvesejl
Brugen af el-spil er tilladt.
Brugen af selvstyre/autopilot er tilladt.
3. Kapsejladsbanen samt startliste fremgår af tavlen i klubhuset, og på
www.kapsejlads.nu. Banevalg og distance bestemmes så tidlig som muligt og senest
kl. 18.00 på sejladsdagen.
4. Start og mål er mellem de yderste styrbord/bagbord markeringer i indsejlingen.
Deltagerne skal selv holde øje med starttider Måltider noteres af deltagerne selv og
afleveres i klubhuset straks efter målgang. Der benyttes GPS tid.
5. Særlige forholdsregler ved start: På grund af det meget begrænsede startområde er
det forbudt at luffe andre både, selvom man i situationen iflg. kapsejladsreglerne
normalt ville have retten til det.6. Pointgivning. Der sejles efter DS lavpointsystemet. Løbene afvikles efter
DS2021-2024, og resultaterne beregnes efter gældende GPH mål. Der er præmie til
sæsonvinderne af hvert gruppe. Hver båds pointtal i serien udgøres af summen af
dens point i de enkelte sejladser. Der er samlet 22 sejlads, hvoraf de 17 bedste
tæller. www.Kapsejlads.nu benyttes til pointstyring. Det samlet vinder af alle 3
grupper kåres som klubmester efter sidste sejlads.
7. Målerbrev. Alle deltagende både opfordres til at have gyldigt DS målerbrev. Det er
muligt at FLSK “indmåler” båden lokalt. Ændringer i målerbrevet skal meddeles
kapsejladsudvalget.
8. Ansvarsfraskrivning. Hver enkelt besætning beslutter selv, om man vil deltage i
kapsejladsen. Deltagelse sker under eget ansvar og risiko (regel 4). Den
arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for skade på materiel,
personer eller ved dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter
kapsejladsen. Kapsejladsudvalget kan beslutte at udsætte eller helt aflyse sejladser..
Arrangøren (Faxe Ladeplads Sejlklub) yder ikke assistance ved uheld, grundstødning
eller andre hændelser, der kræver assistance fra tredjemand.
9. Ændringer til sejladsbestemmelserne opslås i klubhuset. Evt. ændringer er gældende
fra det tidspunkt, hvor de er opslået i klubhuset.
10. VHF. Det er tilladt at bruge VHF til indbyrdes kommunikation bådene imellem. Brug
kanal 72. Man kan også kontakte startkontrolstedet på denne kanal, men det er ikke
givet, at man kan komme i kontakt. Nødkald skal altid ske på kanal 16.
11. Onsdags-kapsejladserne koster 35,-pr. gang pr. båd eller 400,- pr. båd. for alle 22
sejladser.
12. Kl ca 21 vil der være kaffe, som er med i prisen, samt resultater i klubhuset. Mad vil
kunne købes for 30,- pr. person pr. gang eller 400,- for alle 22 gange.
Ved spørgsmål kontakt, Martin Sørensen, ms@eventpartner.dk 40960846

© Copyright - Fakse Ladeplads Sejlklub