INDMELDELSE TIL FAKSE LADEPLADS SEJLKLUB

Ønsker du at blive medlem i Fakse Ladeplads Sejlklub skal du udfylde nedenstående formular. Du vil efterfølgende modtage en velkomst hilsen fra sejlklubben. 


Medlemskaber, regler og priser
Aktiv enkelt medlemskab
Giver adgang til deltagelse i klubben arrangementer og kapsejladser med egen båd samt stemmeret på klubbens generalforsamling. Desuden mulighed for at benytte klubbens masteskur til vinteropbevaring.
Adgang til sejlerskole samt mulighed for lån af sejlklubbens  skolebåd Venga.
Pris: 950,00 kr. pr. år.

Aktiv familie medlemskab  
Giver adgang som ovenstående for 2 personer med dobbelt stemmeret på klubbens generalforsamlingen.
Pris: 1250,00 kr. pr. år.

Ungdoms medlemskab: 
Ungdoms medlemskab er til dem under 25 år. For ungdom gælder retten til stemmeret ved klubbens generalforsamling fra det år man fylder 18 år. Sejlklubbens joller og udstyr stilles til rådighed for ungdomssejler efter anvisning fra trænerer.  
Pris:  610,00 kr. pr. år . + 300,00 kr. for lån af båd og udstyr,  samlet pris kr. 910,00 kr.pr.år incl. forsikringer.

Gast medlemskab: 
Giver adgang til deltagelse i klubbens arrangementer og  klubsejlads som gast på et fuldgyldigt medlems båd. Medlemsskabet giver adgang til sejlklubbens arrangementer, dog uden stemmeret til generalforsamlingen.
Pris: 410,00 kr.pr. år.

Skolebåds sejlere: 
Kontingent på kr. 950,00. Fremkommer således : Kontingent kr. 410,00 + skoleundervisning/ skolebåd drift/ vedligehold og forsikring kr. 540,00 dette giver adgang til deltagelse i klubbens arrangementer, stemmeret til klubbens generalforsamling.

Passiv medlemskab:
Kontingent på kr. 410,00 giver adgang til deltagelse i klubbens arrangementer dog uden stemmeret til klubbens generalforsamling. 

Diverse: 
Klubstander til din båd koster kr. 75,00 

Se persondata