Det er håbet at tiltrække en bred skare af sejlere. Både dem der ønsker at satse
hårdt på kapsejlads men også dem der ønsker at prøve kapsejlads for først gang,
eller som normalt ikke benytter deres båd til kapsejlads, og derfor gerne vil deltage i
et tur-løb. Målet er at samle kapsejlerne og tursejlerne om deres fælles interesse:
“Glæden ved at sejle”.
I Faxe Ladeplads sejlklub har vi 4 typer sejladser, Onsdagssejlads, Distance sejladser, Klubaften(Torsdage) samt tursejlads

For mere information se under hvert punkt i menuen eller kontakt Sejladsudvalget, som du finder under “Bestyrelsen”.