UNGDOMSSEJLADS I FAKSE LADEPLADS SEJLKLUB.

Træning af ungdommen i Fakse Ladeplads Sejlklub varetages af klubbens sejler og trænere Troels, Mette og Per.

Ungdomssejlerne starter på vandet i maj måned og fortsætter frem til oktober med respekt for vejrlig. En typisk træningsaften varer ca. 2-3 timer hvor vi både er til vands og til lands med instruktion. Der vejledes på vandet i håndtering af sejl, trimning og styring af båden. På land instrueres der i sikkerhed, sejlregler og klargøring af båden

I vinter månederne afholdes der instruktion og hyggeaften efter behov.

Der sejles i Optimist, Zoom og Laser joller som stilles til rådighed med sikkerhedsudstyr. Hvis du ikke selv har redningsvest mv. kan du også låne i klubben.

Der er altid følge båd med træner på vandet som følger dig tæt.

Aldersmæssigt ligger ungdomssejlerene i alderen fra 9 til 18 år for piger og drenge. Der stilles ingen særlige krav til din færdighed, kun at du kan svømme.

Fakse Ladeplads Sejlklub, leder og træner lægger vægt på at alle har det trygt og sjovt. For lært at sejle og færdes på vandet i vind og vejr og få skabt et godt kammeratskab.

Ohøj og vel mødt fra ungdomsafdelingen.