Formand: Svend Petersen
formand@flsk.dk

Svend22@msn.com
Tlf: 27 20 76 84

Næstformand: Martin Sørensen
ms@eventpartner.dk
Tlf: 40 96 08 46

Kasserer: Kirsten  Mikkelsen
kassere.flsk@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem: Simona Davidsen

Bestyrelsesmedlem: Kim Petersen
Tlf. 29 23 82 30

Bestyrelsesmedlem: Rune Bodeholt

Bestyrelsesmedlem: Troels V Christensen
Ansvarlig for Ungdom
Tlf: 50 53 19 39 / mail: troels.v.c@gmail.com

Bestyrelsessuppleant : Mette Andersen
Tlf: 61 54 50 05

Bestyrelsessuppleant: Gert Bøyesen. Mail: gert2307@gmail.com,

Tlf: 60 92 47 36

Åse Dilling-Hansen
Medlemsregistering
suppleant2@flsk.dk
Tlf: 30 24 82 80

 

Klubhusudvalg/ cafe: Bestyrelsen
øvrige i udvalget for cafe: Åse Dilling-Hansen, Elo Jensen samt Nicolai Gudmandsen
Masteskur: Simona Davidsen
øvrige i udvalget Peter Krüger
Web/nyhedsbreve: Martin Sørensen
øvrige med udvalget Simona Davidsen og Mette Andersen
Kapsejlads udvalg: Martin Sørensen
øvrige med i udvalget: Rune Bodeholt, Kim Pedersen, Ulf Rasmussen samt for tursejlerne
Brian Vendelbo, Alexandra Swiatecka
Ungdomsudvalg: Troels Christensen
Materialer: Bestyrelsen…
Både op og i med stor kran: Kim Pedersen
Tur og Fest: Bestyrelsen