Onsdags-kapsejladser 2024

 

Klubbens officielle klubmesterskab, bestående af 18 sejladser. 4 sejladser fratrækkes.

10. April: Infomøde om Kapsejlads i klubhuset. Alle er velkomne.

  1. Maj: 1. Kapsejlads. Til og med 26. juni, samt fra 7. August til og med 28. August . Skippermøde kl 18. 

4.Sep til og med 25. Sep. kl 17.30

  1. September. Sidste Onsdags-kap.

 

Det er gratis at sejle med, som medlem af Fakse Ladeplads sejlklub. Der vil være en let aftensmad efter hver sejlads, som koster 300,- pr person, for hele året.

 

  1. Gruppe, med start 45 min. efter skippermøde start (18.45, 18.15) Tur-/Familiebåde. Tur-/Familiebåde skal føre dannebrog
  2. Gruppe, med start 50 min. efter skippermøde (18.50, 18.20) kapsejladsbåde

Klubmester 2023, “JYTTE”, tillykke til Rune, Jakob og Sussy.

Bedste turbåd, 2023, “Tumleren”

Kapsejladsregler, simple

Kapsejladsregler, fulde

Sejladsbestemmelser for Onsdagskapsejlads Faxe Ladeplads Sejlklub

Banekort

Seneste resultat (Lilla flueben betyder uden spiler)

Samlet stilling