23.05.2018
Til alle medlemmer af Fakse Ladeplads Sejlklub.
Benyttelse af personoplysninger indeholdende, navn, adresse og evt. e-mailadresse, oplyst i forbindelse med oprettelse af medlemskab af Fakse
Ladeplads Sejlklub.
Oplysningspligt om rettigheder grundet ny persondataforordning fra EU:
Ovennævnte forening indsamler, behandler og opbevarer relevante
almindelige personoplysninger som angivet ovenfor til brug for administration
af klubbens aktiviteter. Retsgrundlaget for behandlingen af dine
personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for kontakten med dig.
Du kan læse om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside ”kend din ret til
indsigt” i henhold til persondataloven.
Dine personoplysninger opbevares så længe du er medlem af Fakse
Ladeplads Sejlklub. Ved ophør af medlemskab slettes oplysningerne med
undtagelse af oplysninger, der er en del af regnskabsmateriale og skal
opbevares i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven.
Du har til enhver tid ret til indsigt i dine oplysninger, få rettet fejl, få begrænset
behandlingen og få dine oplysninger udleveret, digitalt om muligt.
Ønsker du at gøre brug af nævnte muligheder, skal du skriftlig give besked til
undertegnedes E-mail adresse, ellers betragter vi brugen af dine personlige
data i Fakse Ladeplads Sejlklub som accepteret.
Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.
p.b.v.
Med venlig hilsen
Gert Bøyesen
Formand for Fakse Ladeplads Sejlklub