HISTORIEN OM FAKSE LADEPLADS SEJLKLUB

logoFakse Ladeplads Sejlklub blev som det fremgår af sejlklubbens protokol stiftet d.19 nov. 1970.

Efter 2 indledende orienteringsmøder afholdtes der  d.19 nov 1970 stiftende generalforsamling for en kreds af 28 sejlinteresserede på Cafe’ Hjortholm , Strandvejen 80 Fakse Ladeplads.

Den, på den stiftende generalforsamling dannede klub, kom til at hedde Fakse Ladeplads Sejlklub.

Boe Hansen blev valgt som klubben første formand og bestyrelsen konstituerede sig med: Sven Hansen, Willy Caspersen, Lars Andersen, Henning Petersen og Fritz Wichmann samt suppleanterne : Kaj Drent og Erik Jørgensen. Klubbens medlemskontingent blev fastsat til kr. 100 pr. år. Dermed var Fakse Ladeplads Sejlklub en realitet, men man manglede en lystbådehavn, og ved en ekstraordinær generalforsamling på Hjortholm fremlage bestyrelsen et forslag til finansiering af havneanlægsudgifter, samt priser for køb eller leje af bådepladser. De anslåede udgifter beløb sig til kr. 400 tusinde for 60 bådpladser og 40 jollepladser. Forslaget blev vedtaget på bestyrelsesmøde d. 9 dec. 1970, men byggede på nogle helt andre forudsætninger end dem, som senere blev realiseret.

På et bestyrelsesmøde d. 19 dec. 1983 blev et udkast til stiftelse af Fakse Ladeplads Fiskeri og Lystbådehavn a.m.b.a. gennemdrøftet med Strandjagtforeningen, og blev i det store hele dette forslag , som i 1984/85 realiseredes, sådan som vi kender havnen i dag. I 1985 blev den nye lystbådehavn indviet af daværende Borgmester, Jens Berendt med  120 bådpladser , fordelt på 6 forskellige størrelser.

I august 1989 blev sejlklubbens nye klubhus på havnen indviet. I år 2007 blev der bygget et masteskur. Senere i 2014 blev der bygget et nyt materiale skur med tag på 30 kvadratmeter. Dette for at skaffe plads til bl.a. ungdommens sejl, både og udstyr. Klubhus såvel tilbygninger er blevet til ved en gedigen og en energisk arbejdsindsat fra klubbens medlemmer.

På generalforsamlingen i 2014 blev sejlklubbens første æresmedlem hædret: Jørn Engelbrecht blev tildelt æresmedlemskabet for et stort og mangeårigt engagement i klubben.

Igennem de mange år Fakse Ladeplads Sejlklub har eksisteret, har medlemmerne aktivt deltaget i planlægning og afholdelse af mangeartede arrangementer. Det være sig festmiddage når klubbens stander skulle hejses eller stryges, fælles medbragt mad til påskekomsammen og nytårskur, Julearrangement med æbleskiver og gløgg. Fælles sejlture rundt i det ganske land. Også arrangementer som familiens havnedag, kapsejladser for ungdom i optimist og zoomjoller, danske mesterskaber i Laser joller og OK joller i Fakse Bugten. Den årlige tilbagevendende kapsejlads Fakse Bugten rund har der i årendes løb været opbakning til. Til sidst skal vi ikke glemme klubbens onsdags kapsejladser .

Der sker noget i Fakse Ladeplads Sejlklub både for de unge og for dem i den mere modne alder.

Bestyrelsen