Generalforsamling

Til alle medlemmer

Hermed orientering om, at der vil blive afholdt Generalforsamling mandag den 25. november kl. 19.00 i klubhuset.
Dagsorden iflg. Vedtægterne, som kan ses på www.flsk.dk  under ”om FLSK / referater og vedtægt”

Det kan nævnes at ønskes der forslag fremsendt til Bestyrelsen, så skal det være bestyrelsen i hænde senest 15. oktober iflg. Vedtægterne.

uddrag fra vedtægterne:

”§ 7 Ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, senest i november måned.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal underrettes til bestyrelsen senest 15. oktober.
Bestyrelsen indkalder både skriftligt i klubhuset og elektronisk pr, mail eller SMS, senest 14 dage før.
I indkaldelsen vil der være angivet dagsorden og evt. indkomne forslag.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og kun ved personligt fremmøde”

Date

nov 25 2024

Time

19:00 - 22:00
Category