Vilkår for udlån af sejlklubbens lokaler til private arrangementer

Hvem kan leje sejlklubbens lokaler:
• Lejer skal have været medlem af FLSK i mindst 1 år inden man opnår leje-ret.
• Lejer må ikke være i kontingentrestance.
• Klubhuset udlejes kun til medlemmernes personlige fest/arrangement.
Man må altså ikke leje til andre eller bruge lokalet til formål som ikke har
personlig karakter.
• Lejer skal selv være til stede på dagen.
Hvordan reserverer man huset:
• Forespørgsel om leje af klubhus sendes til Åse på aase@dilling-hansen.dk Hvis lokalerne er
ledige, vil forespørgslen blive bekræftet af klubben.
• Aftale om leje af klubhus skal ske mindst 2 måneder i forvejen og højst 12 måneds i forvejen.
Dette vil bliver bekræftet af bestyrelsen.
Hvad koster det:
• dækning af omkostninger til vand varme og el og alm. slidtage 500,- udlån er fra kl 18 dagen før
til kl 12 dagen efter.
• Ved mangelfuld rengøring efter arrangementet tilfalder der et rengørings gebyr på 2000,-.
• Det er ligeledes gratis at leje huset hvis arrangementet er et åbent hus, hvor alle klubbens
medlemmer er inviteret.
Hvad er det der udlejes:
• Udlejningen omfatter hele klubben og arealet foran klubben, ud mod havnebassinet.
Ordensregler:
• Støj skal holdes på et fornuftigt niveau, så der ikke er gener for vores naboer og omgivelser.
• Klubbens andre medlemmer samt gæstesejler kan ikke udelukkes for brug af klubhuset så som
brug af toiletter, omklædningsrum og kaffebrygning
• Der må kun spilles musik indendørs for lukkede døre og vinduer.
• Der er rygning forbudt indendørs i klubbens lokaler.
• Service, komfurer, opvaskemaskine mm. kan benyttes, men sker der
skader på udstyr eller møbler skal det efterfølgende erstattes.
• Ved lån af lokaler modtager man en faktura, som skal betales inden en uge efter udsendelsen.
Ved betaling forpligter man sig til at kende – og acceptere – klubbens regler vedrørende udlån af
lokaler.
Rengøring:
• Man kan ikke forvente at klubben er rengjort ved overtagelse, men lokalerne skal efterlades i
rengjort stand senest kl. 12.00 dagen efter.
• Alt affald skal fjernes fra klubbens område.

Lokale klubber og sponsor kan også låne huset kontakt klubben.

Forbrugsvarer, som Kaffe, WC-papir, rengøringsmidler, servietter og lign. skal lejer selv medbringe.