Navigationsundervisning

Faxe Ladeplads Sejlklub tilbyder igen i år et kursus i navigation
og praktisk sejlads. Kurset giver kompetencer, der kan gøre det
muligt at erhverve duelighedsbevis i både teoretisk navigation
og praktisk sejlads.

Kurset starter mandag 30/10-23 og strækker sig over ca. 15 gange á 2 timer.
Undervisningen er mandag kl. 19.00 til 21.00. Kursusdatoerne er endnu ikke helt fastlagt, men
det forventes at slutte medio april med prøve i den teoretiske del og prøveaflæggelse medio juni
for den praktiske del.
Det koster 1500 kr. for teori-undervisningen, derudover skal der anskaffes bøger og
undervisningsmateriale for ca. 600-700 kr. Ved prøveaflæggelse skal der betales for ekstern
censor og duelighedsbevis. Det koster 1000 kr for den praktiske sejlads, som forventes påbegyndt
når teorien er bestået og afsluttes ultimo juni 2024.
For at deltage skal man være aktivt medlem af Faxe Ladeplads Sejlklub, eller betale aktiv enkelt –
kontingent (se www.flsk.dk  – klubben – ny i klubben).
For nye medlemmer / kursister er kontingentet kr. 300 for resten af år 2023 og i 2024 opkræves
950 kr. omkring  01/02-2024
Undervisningen foregår i Fakse Ladeplads Sejlklubs lokaler. Strandvejen 5,  Faxe Ladeplads.
Tilmelding sendes til: formand@flsk.dk  eller mobil 60924736. Gert Bøyesen
Vi kan maximalt være 15 kursister, optagelse går derfor efter først til mølle-princippet, hvis det
skulle vise sig, at der er flere interesserede, end der er plads til.

Pga. de ekstremt høje elpriser kan det eventuelt blive nødvendigt at opkræve et extra
energitillæg, da det er meget dyrt at opvarme huset om vinteren, men vi venter og ser om der
kommer hjælp på anden vis.
Mvh Gert Bøyesen

Date

feb 26 2024
Expired!

Time

19:00 - 21:00
Category